Uslovi korišćenja i prodaje

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Prodaja putem internet stranice www.yugochic.com.

Prodaja putem internet stranice www.yugochic.com predstavlja prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016) prodaju na daljinu.

Poručivanje

Proces poručivanja proizvoda na www.yugochic.com otpočinje odabirom valute plaćanja iz padajućeg menija u gornjem levom uglu sajta. Pri odabiru EUR, naplata se vrši preko 2checkout sistema naplate (uskoro), koji omogućava plaćanje platnim karticama, putem PayPal-a ili uplatom na račun (bank deposit). Ukoliko se izabere RSD, kupac će biti preusmeren na srpsku verziju sajta rs.yugochic.com na kojoj se plaćanje vrši pouzećem preko Post Express kurirske službe ili na račun opštom uplatnicom (bank deposit).

Nakon odabira valute, sledeći korak u online kupovini je pronalaženje odgovarajućeg proizvoda koji želi da se kupi. Klikom na dugme Add to cart otpočinje proces naručivanja.

U Shopping cart se nalaze svi proizvodi koji se naruče. Proizvode za koje se u međuvremenu kupac odluči da izbaci iz korpe to može učiniti jednostavnim klikom. Tek kada je kupac zadovoljan sadržajem koji je u Korpi kreće na sledeći korak u online kupovini klikom na Checkout. Na Checkout strani je potrebno ili ulogovati se ili pažljivo uneti sve podatke o samom kupcu, potvrditi saglasnost oko dostave i načina plaćanja i završiti kupovinu klikom na dugme Zaključite porudžbinu. Pritiskom na taster Zaključite porudžbinu kupac preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

Odmah nakon naručivanja kupac na e-mail adresu dobija Potvrdu porudžbine, kao i sve naknadne informacije nakon obrade porudžbine.

Plaćanje

Plaćanje u EUR se vrši platnim karticama preko 2checkout sistema naplate (uskoro), na račun (bank deposit) ili putem PayPal-a.

Plaćanje u RSD se vrši pouzećem preko Post Express kurirske službe ili opštom uplatnicom (bank deposit) na račun Yugochic d.o.o. uplatom u bilo kojoj banci, Pošti ili e-bankingom. U ovom slučaju adresa na koju će se vršiti isporuka i na kojoj će se izvršiti plaćanje uvek mora da bude ista.

Dostava

Dostavu pošiljki na teritoriji Srbije vrši Post Express kurirska služba. Troškovi dostave posebno se naplaćuju i zavise od težine i vrednosti paketa, a ne od mesta dostave. Okvirni troškovi dostave biće predstavljeni tokom procesa kupovine, dok će precizna suma biti naplaćena prilikom primo-predaje od strane Post Express-a po njihovom važećem cenovniku. Za više informacija o troškovima dostave u međunarodnom saobracaju, posetite sajt Post Export-a i pogledajte Uslove dostave


Kupac putem e-maila dobija poštanski broj pošiljke. Ukoliko poštar ne nađe kupca na navedenoj adresi, u poštanskom sandučetu ostavlja “Izveštaj o prispeću pošiljke”. Ako se ipak desi da poštar ne ostavi izveštaj, u pošti se sa brojem pošiljke može preuzeti paket u roku od 5 dana. Nakon 5 dana, paket se vraća pošiljaocu.

Rok za dostavu porudžbine u Republici Srbiji je od 2 do 5 radnih dana.

Dostavu pošiljке van teritorije Srbije vrši Post Export o trošku kupca u roku od 4-30+ dana u zavisnosti od destinacije (za više informacija pogledajte Uslove dostave).

Pravo na odustanak od ugovora (primenjivo na poslovanje na teritoriji Republike Srbije)

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata društvu Yugochic d.o.o.

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugu robu. Cena se kupcu vraća po prijemu robe, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, roba se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Po prijemu robe, utvrdiće se da li je roba ispravna i neoštećena. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje robe koji su rezultat neadekvatnog rukovanja, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje robe krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Yugochic d.o.o. je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema robe.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Ukoliko kupac želi da odustane od ugovora u obavezi je da pošalje zahtev na email office@yugochic.com prilikom čega će dobiti izjavu o odustanku od ugovora koju treba da popuni, odštampa i potpiše. Izjavu o odustanku ugovora kupac može da skenira i pošalje emailom na office@yugochic.com i/ili na adresu Bulevar Mihajla Pupina 10v/2, stan 118, 11070 Beograd. 


Reklamacija (primenjivo na poslovanje na teritoriji Republike Srbije)

Prilikom preuzimanja robe (pošiljke) kupac se obavezuje da u prisustvu kurira proveri i otvori pošiljku. Ukoliko nakon otvaranja kutije ustanovi da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, kupac će najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke poslati e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu office@yugochic.com zajedno sa reklamacionim zahtevom i opisati kakav problem ima.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave nesaobraznosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, kupac će takođe poslati zahtev za reklamaciju na adresu office@yugochic.com. Reklamacioni postupak počinje popunjavanjem reklamacionog lista koji kupac može zatražiti slanjem maila na office@yugochic.com. Potpisom na zahtevu za reklamaciju, potrošač potvrđuje da su podaci uneti u zahtev tačni i isti zhtev šalje elektornskim putem na office@yugochic.com.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije prodavac će elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestiće kupca o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Yugochic d.o.o. će potvrdu o prijemu zahteva za reklamaciju i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju dostaviti elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte navedene u zahtevu za reklamaciju.

Reklamirani proizvod, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim zahtevom za reklamaciju, kupac šalje putem preporučene pošiljke na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 10v/2, stan 118, 11070 Beograd o svom trošku, s tim da će se taj trošak kupcu refundirati Yugochic d.o.o. u slučaju usvojene reklamacije.

Reklamiranu robu će pregledati Yugochic d.o.o. i potvrditi da li je reklamacija usvojena, odnosno uzrok nesaobraznosti.

Ukoliko je doneta odluka da se uvaži reklamacija kupcu se šalje e-mail u kome se obaveštava da je reklamacija usvojena.

U slučaju usvojene reklamacije, odnosno postojanje nesaobraznosti robe kupac se može:

- opredeliti za opravku robe, u tom slučaju kupcu se šalje popravljena roba na isti način na koji mu je prvobitno dostavljena reklamirana roba;

- opredeliti za zamenu reklamirane robe drugom istovetnom ili sličnim robom, u kom slučaju se kupcu šalje nakon što kupac dostavi popunjena i potpisana dokumenta za povraćaj robe, koja mu se dostavljaju u prilogu e-mail obaveštenja o usvojenoj reklamaciji;

- opredeliti za raskid ugovora, u kom slučaju se kupcu vraća novac koji je platio za reklamirani proizvod nakon što kupac dostavi popunjena i potpisana dokumenta za povraćaj robe, koja mu se dostavljaju u prilogu e-mail obaveštenja o usvojenoj reklamaciji.

Ukoliko je doneta odluka da je reklamacija neosnovana, potrošaču se, putem e-maila dostavlja obaveštenje da je postupak reklamacije okončan ali da reklamacija nije uvažena uz navođenje razloga za to a reklamirana pošiljka se vraća preporučenom poštom o trošku kupca.

Yugochic d.o.o. je u obavezi da najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja reklamacije elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, dok je u slučaju prihvatanja reklamacije u obavezi da po reklamacionom zahtevu potrošača postupi u ugovorenom primerenom roku kako je isti definisan u samom Zahtevu za reklamaciju, a koji ne može biti duži od 15 dana od podnošenja reklamacije.

Ukoliko je konstatovano da je kod robe ustanovljena nesaobraznost, te da ista potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača (nedostaci u samom materijalu, nedostaci prilikom izrade ... ), Yugochic d.o.o. će nesaobraznost otkloniti o svom trošku na način kako je to potrošač zahtevao i označio u zahtevu za reklamaciju, a u skladu sa odredbom čl.52 . Zakona o zaštiti potrošača.

Prelazne i završne odredbe

Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se na sve kupce koji robu kupe putem interneta odnosno sajta www.yugochic.com.